Opdrachtgevers

o Gemeente Den Haag (projectleider Communicatie opvang vluchtelingen)
o Gemeente Amsterdam (coördinerend senior communicatieadviseur afdeling Jeugd, Zorg, Onderwijs en Diversiteit)
o Jeugdbescherming (senior communicatieadviseur & woordvoerder)
o Bibliotheek Utrecht (teamleider Literatuur, cultuur en maatschappij)
o Openbare Bibliotheek Amsterdam (kwartiermaker en afdelingshoofd Amsterdammers in kwetsbare posities)
o Ministerie van BZK (analyse, ism BBK/Door Vriendschap Sterker)
o KrollerMuller/ Park De Hoge Veluwe (online bannercampagne)
o Ministerie VROM – Mooi Nederland (communicatie)
o Ministerie WWI – Dossier Integratie (teamleider Communicatie Wonen Wijken & Integratie)
o Vakkanjers 2.0 (stakeholdersanalyse)
o TechNet (Workshop Hoe kom ik in de media)

Corporate communicatie

o AKJ – Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

o Vriendentuinen (van Stichting DOEN)

o OBA (projectleider Ouderen in de Wijk)

o TechniekTalent.nu
o IIAV

Pers en PR

o Ministerie van Infrastructuur en Milieu
o Amsterdam Sevens Rugby
o International Saxophone Festival
o TechniekTrofee
o Femme Tech Bedrijven Awards
o Grachtenfestival
o Leidse Koorboeken
Huygens Tentoonstelling

o Vriendentuinen

Campagnes

o Stop zinloos geweld tegen hulpverleners (ministrie Justitie en Veiligheid)

o TechniekTalent.nu (Techniek – Vanzelfsprekend M/V)
o Mama Cash (Vogelvrije Vrouwen)
o Ministerie VROM/WWI (Het begint met taal)

 Events

o ministerie VWS > Aanpak Jeugdwerkloosheid

o CoalitieErbij (Eenzaamheidscongres)
o BBK (Valentijnsborrel)
o IIAV (8 maart-vieringen, 75-jarig bestaan, Haar geschiedenis, Feministische Kennisquiz)

En verder:

o Gemeente Haarlemmermeer (burgerparticipatietraject)
o Ministerie van BZK (analyse, ism BBK/Door Vriendschap Sterker)
o KrollerMuller/ Park De Hoge Veluwe (online bannercampagne)
o Ministerie VROM – Mooi Nederland (communicatie)
o Ministerie WWI – Dossier Integratie (teamleider Communicatie WWI)
o Vakkanjers 2.0 (stakeholdersanalyse)
o TechNet (Workshop Hoe kom ik in de media)